Renegade Row – Hít đất chèo tạ

0
33

Xem hướng dẫn chi tiết về bài tập thể hình Renegade Row. Học kỹ thuật đúng cho bài tập hít đất chèo tạ này qua phim, ảnh và các lời khuyên.

Tên gọi khác: Commando Row, Row from Plank, Push-up Position Plank Alternating Row

  • Cơ chính: Lưng giữa
  • Cơ liên quan: Bụng, Bắp tay trước, Ngực, Xô, Bắp tay sau
  • Dạng bài tập: Compound / Phức hợp
  • Cấp: Cao
  • Lực: Kéo

Hướng dẫn

  1. Đặt 2 tạ ấm trên sàn, độ rộng ngang vai. Thân trên ngón chân và tay, giống như ở vị trí hít đất, thân thẳng. Sử dụng tay cầm của tạ cấm để đỡ thân trên. Bạn có thể cần dang chân rộng hơn để trợ giúp.
  2. Đẩy một tạ ấm lên sàn, chèo một tạ kia, thu vai phía bên kéo trong khi co khuỷu tay.
  3. Hạ tạ ấm xuống sàn và bắt đầu phía bên kia. Lặp lại cho đến khi đạt được số lần yêu cầu.

hit_dat_ta_am_1 hit_dat_ta_am_2 hit_dat_ta_am_3 hit_dat_ta_am_4

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây