Nyla Nguyen – chương trình tập cho nữ

0
31

Nyla Nguyen

Thành tích:

11/2008 – Fitness America Las Vegas (Top 10)
3/2009 – Fame West Vancouver (Top 3)
04/2009 – WBFF West Vancouver (Top 5)
06/2009 – Fitness Universe Miami (Top 10)
07/2009 – FitScience Competition Atlanta (Top 3)
09/2009 – WBFF World Championship
09/2009 – Olympia

Chương trình luyện tập:

Nhấn vào link để xem video

Ngày 1: Lưng/bắp tay

Khởi động: 5-10 phút

Ngày 2 – Chân:


Ngày 3 – Nghỉ ngơi:
Ngày 4 – Intervals/Bụng:

 • Thể dục: 5 phút khởi động
 • Cardio/HITT: 20 phút
 • V-Ups: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Reverse Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Bicycle: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Medicine Ball Twist: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Scissor Kicks: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Knee Tucks On Stability Ball: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút


Ngày 5 – Cardio/thể dục:

 • Treadmill: 30 phút
 • Box Jumps: 1 hiệp, 30 lần/hiệp
 • Bench Lateral Jumps: 1 hiệp, 30 lần/hiệp
 • Bench Step-Ups: 1 hiệp, 30 lần/hiệp


Ngày 6 – bụng:

 • V-Ups: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Reverse Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Bicycle: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Medicine Ball Twist: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Crunches: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Scissor Kicks: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút
 • Knee Tucks On Stability Ball: 1 hiệp càng nhiều lần càng tốt trong 1 phút

nyla-nguyen_bsm nyla-nguyen_csm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây