Bài tập HIIT với nhảy dây

0
42

Một số trong ví dụ về bài tập nhảy dây HIIT:

Ví dụ 1:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nghỉ 30 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 60 giây
 • Nghỉ 30 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 60 giây
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Ví dụ 2:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 30 giây
 • Nhảy chậm 1 phút
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 30 giây
 • Nhảy chậm 1 phút
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Ví dụ 3:

 • Đứng trước mặt đồng hồ (để xem thời gian)
 • Nhảy dây bình thường trong 3 phút để khởi động
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 20 giây
 • Nhảy chậm 40 giây
 • Nhảy nhanh hết mức có thể trong vòng 20 giây
 • Nhảy chậm 40 giây
 • Lặp đi lặp lại quá trình trong vòng 15-20 phút

Bạn có thể thay đổi cho phù hợp với sức khoẻ bản thân, theo tỉ lệ 2:1(2 gần hết sức:1 từ từ), hay 1:1.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây